تبلیغات
طراحی بنر - سیــــراب شدم از پـــاكی نگــــاهت و تطهیــــر یافتم در معبد چشمـــــانت...
Image By Fotos.Blogfa.Com


Image By Fotos.Blogfa.Com

Image By Fotos.Blogfa.Com

Image By Fotos.Blogfa.Com

Image By Fotos.Blogfa.Com

Image By Fotos.Blogfa.Com

Image By Fotos.Blogfa.Com

Image By Fotos.Blogfa.Com

Image By Fotos.Blogfa.Com

Image By Fotos.Blogfa.Com

Image By Fotos.Blogfa.Com 

Image By Fotos.Blogfa.Comسیراب شدم از پاكی نگاهت و تطهیر یافتم در معبد چشمانت...


در ورای فكرها تو را چگونه بسرایم ؟ كه شب در نگاه ژرف تو آرام نشسته...تاریخ : سه شنبه 5 مهر 1390 | 01:55 ق.ظ |

.: :.