تبلیغات
طراحی بنر - آهنگ زنگ من روی موبایلت بابقیه فرق داشت….

عکس عاشقانه

آهنگ زنگ من روی موبایلت با بقیه فرق داشت

ولی آهنگ زنگت رو موبایلم مثل بقیه بود!

تو به خاطر اینکه بفهمی منم

و من به خاطر اینکه با هر زنگ فکر کنم تویی


تاریخ : چهارشنبه 6 مهر 1390 | 11:56 ق.ظ |

.: :.